Zvýšení alokace 18. výzvy IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“

14. 11. 2016

Řídicí orgán IROP dne 14. listopadu 2016 navýšil alokaci ukončené 18. výzvy IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ s cílem urychlit proces schvalování úspěšných projektů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena