Klára Dostálová: Pro další programové období chceme vyjednat více financí na kybernetickou bezpečnost ve zdravotnictví

29. 4. 2020

Česká republika se v současné nelehké době potýká nejen s dopady pandemie COVID-19, ale také s kybernetickými útoky zaměřenými zejména na informační a komunikační systémy zdravotnických zařízení. Prostřednictvím podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který MMR spravuje, dochází k posílení souboru kybernetických opatření. Ty předcházejí a zajišťují připravenost pro řešení nebezpečných situací. V nadcházejícím programovém období se proto bude MMR pro tuto oblast snažit vyjednat co nejvíce financí.

Kontakt

Vilém Frček

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena