Úvod >Pro média > Tiskové zprávy > Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ)

25. 7. 2022

Sociální podnikání má rozhodně smysl podporovat, protože dává příležitost lidem s hendikepem zapojit se zpět na trhu práce a tím i zlepšit kvalitu svého života. Proto jsme rádi za každý z 235 projektů, který tyto cíle naplňuje. Rizik jsme si vědomi a proto neustále zlepšujeme kontrolní systém u projektů tak, aby nedocházelo k jeho zneužívání a to v úzké spolupráci se všemi aktéry implementace a to včetně NKÚ.