"Požadavky na změny a prodloužení lhůt řešíme s pochopením a individuálně," říká k projektům IROP ministryně Dostálová. "Fyzické kontroly projektů odsouváme na později."

19. 3. 2020

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.

Kontakt

Vilém Frček

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena