Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt podpoří centrum vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii ve FN Olomouc, a to prostřednictvím modernizace jeho přístrojového vybavení. Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o nemocné nejen z Olomouckého kraje. Modernizace bude...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
  Ukončení projektu: 01.04.2020
 • KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie

  KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Hlavním motivem pro předložení tohoto projektu je snaha poskytnout pacientům nemocnice nejkvalitnější diagnostické metody a postupy léčby, které přispějí k výrazně kvalitnější péči o zdravý vývoj jedince a poruch tohoto vývoje v perinatálním období. Pořízení moderních zdravotnických přístrojů a...

  Příjemce: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
  Ukončení projektu: 31.12.2019
 • Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

  Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Hlavním cílem předkládaného projektu je zpřístupnění kaple sv. Anny, jako součástí NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava veřejnosti, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatným technickým stavem, rozšíření nabídky významných atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení...

  Příjemce: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci
  Ukončení projektu: 31.12.2019
 • FN Brno modernizace onkogynekologického centra

  FN Brno modernizace onkogynekologického centra

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu předkládaného Fakultní nemocnicí Brno, jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví a jako onkogynekologického centra poskytující vysocespecializovanou péči je modernizace přístrojového vybavení tohoto specializovaného centra. Cílem projektu je zvýšení kvality...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
  Ukončení projektu: 19.12.2019
 • Komunitní centrum Dolní Břežany

  Komunitní centrum Dolní Břežany

  Dokončený Zaměstnanost a sociální služby

  Projekt si klade za cíl vybudování infrastruktury komunitního centra, kde budou organizovány aktivity vedoucí k setkávání se obyvatel obce. které podporují vznik životaschopné komunity. Centrum bude dále nabízet základní sociální poradenství a sociální služby v ambulantní a terénní formě...

  Příjemce: Obec Dolní Břežany
  Ukončení projektu: 30.11.2019
 • Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I

  Přístrojové vybavení KKN - návazná péče, projekt I

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Základním přínosem projektu je zlepšení dostupnosti kvalitní lékařské péče neboť kvalita zdravotních služeb poskytovaných v rámci návazné péče (ať již jde o diagnostiku nebo například rehabilitaci) určuje, zda se pacient vůbec a jak rychle, dostane do další vysoce specializované péče, a jak...

  Příjemce: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
  Ukončení projektu: 30.11.2019
 • Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově

  Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb v Hazlově

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Cílem je výstavba tří nových domů v obci Hazlov pro osoby se zdravotním postižením - přízemní rodinné domy v zástavbě podél komunikace. Vybudování nového zázemí pro sociální služby definované a popsané zákonem o SS - "Domov pro osoby se zdravotním postižením" a "Chráněné bydlení". Projekt je v...

  Příjemce: Karlovarský kraj
  Ukončení projektu: 29.11.2019
 • Sociální podnik DELATERO s.r.o.

  Sociální podnik DELATERO s.r.o.

  Dokončený Podpora podnikatelů

  Předmětem předkládaného projektu je rozšíření reklamního studia o tisk na kovové plochy a textil. Žadatelem projektu je společnost Delatero s.r.o., která podniká v reklamní činnosti. V sociálním podniku budou zaměstnány 3 osoby z cílové skupiny, přesněji hendikepované osoby nebo osoby dlouhodobě...

  Příjemce: Tiskárna Delatero s.r.o.
  Ukončení projektu: 31.10.2019
 • Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín

  Zdravotnická záchranná služba ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Realizací projektu dojde k rozšíření vzděl. a výcvik. střediska ZZS ZK formou nástavby 3.NP současného objektu ZZS ZK.Po realizaci projektu bude dosažena kapacita jednorázově proškolených osob až 80. Dojde ke zvýšení kvality záchranných prací, snížení časové dotace potřebné při záchranných...

  Příjemce: Zlínský kraj
  Ukončení projektu: 31.10.2019
 • BD Sokolovská

  BD Sokolovská

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projekt je zaměřen na zateplení bytového domu se 40 bytovými jednotkami, instalací fototermického systému na ohřev TUV, výměnu oken, vstupních dveří a balkonů.

  Příjemce: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
  Ukončení projektu: 30.09.2019
Načíst další