Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích

  Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení. Tím bude dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné návazné péče s ohledem na situaci na regionální úrovni. Budou...

  Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.
  Ukončení projektu: 30.04.2021
 • Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa

  Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Areál baziliky na Svatém Kopečku je významným dominantním prvkem a mimořádně cennou barokní stavbou. Není v současné době plnohodnotně využíván z důvodu nevyhovujících technických podmínek (část památky je dokonce v havarijním) stavu). Podstatná část areálu není přístupná a využívána veřejností...

  Příjemce: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
  Ukončení projektu: 31.03.2021
 • Parkovací dům Benešov

  Parkovací dům Benešov

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je vybudování nového parkovacího domu ve městě Benešov. Parkovací dům bude obsahovat celkem 181 parkovacích míst pro motorová vozidla a 50 míst pro jízdní kola. Bude mít tři nadzemní podlaží s možností parkování i na střeše. Dům bude vybudován na místě současného chátrajícího a...

  Příjemce: Město Benešov
  Ukončení projektu: 20.01.2021
 • Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

  Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Cílem projektu je prostřednictvím nových muzejních expozic a s nimi související stavební obnovy nemovité kulturní památky hradu Roštejn zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny Jihlava, zajistit větší ochranu vystavovaných autentických předmětů i vyšší...

  Příjemce: Kraj Vysočina
  Ukončení projektu: 19.01.2021
 • Terminál Benešov

  Terminál Benešov

  Dokončený Doprava

  Projektový záměr řeší výstavbu terminálu, jakožto významného přestupního uzlu veřejné dopravy pro rezidenty a nerezidenty města Benešov. Vybudování bezbariérového terminálu a zpřístupnění cestování veřejnou dopravou všem bez omezení. Zastřešení terminálu včetně častí vozovek. Výsadba a úpravy...

  Příjemce: Město Benešov
  Ukončení projektu: 08.01.2021
 • Modernizace ÚAN Zvonařka Brno

  Modernizace ÚAN Zvonařka Brno

  Dokončený Doprava

  Obsahem předkládaného projektu je modernizace významného brněnského terminálu - Ústředního autobusového nádraží Zvonařka - Brno (dále také jen ÚAN Zvonařka Brno). Konkrétně se v rámci projektu jedná o modernizace celého objektu terminálu - zastřešení, osvětlení, nástupiště, komunikace, telematika...

  Příjemce: ČSAD Brno holding, a.s.
  Ukončení projektu: 31.12.2020
 • Modernizace výcvikového střediska Brno - Medlánky

  Modernizace výcvikového střediska Brno - Medlánky

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska pro služební hipologii a služební kynologii v areálu Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje v Brně Medlánkách. Cílem projektu je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof v exponovaném území ČR...

  Příjemce: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
  Ukončení projektu: 31.12.2020
 • Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

  Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je vybudování vzdělávacího a výcvikového střediska. Bude se jednat o dostavbu stávající budovy výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně Bohunicích, její odpovídající vybavení vnitřním zařízením, audiovizuální technikou a PC technikou a...

  Příjemce: Jihomoravský kraj
  Ukončení projektu: 31.12.2020
 • II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice I. etapa

  II/112 Struhařov okružní křižovatka a silnice I. etapa

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je rekonstrukce komunikace, což bude I.etapa k vybudování kruhová křižovatky, zesílení AC souvrství a nová konstrukce vozovky včetně odvodnění pláně. Cílem rekonstrukce silnice je zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, a...

  Příjemce: Středočeský kraj
  Ukončení projektu: 30.09.2020
 • Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

  Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Globálním cílem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v rámci Muzea Komenského v Přerově. Konkrétním cílem projektu je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Realizací projektu dojde k zpřístupnění a zefektivnění 3...

  Příjemce: Olomoucký kraj
  Ukončení projektu: 30.09.2020
Načíst další