Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

  Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Cílem projektu je prostřednictvím nových muzejních expozic a s nimi související stavební obnovy nemovité kulturní památky hradu Roštejn zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny Jihlava, zajistit větší ochranu vystavovaných autentických předmětů i vyšší...

  Příjemce: Kraj Vysočina
  Ukončení projektu: 19.01.2021
 • Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

  Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Globálním cílem projektu je zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v rámci Muzea Komenského v Přerově. Konkrétním cílem projektu je zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Realizací projektu dojde k zpřístupnění a zefektivnění 3...

  Příjemce: Olomoucký kraj
  Ukončení projektu: 30.09.2020
 • Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

  Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně. Hlavním důvodem realizace projektu je zejména havarijní stav zahrady. Bez provedení památkové obnovy dojde k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění. Realizací...

  Příjemce: Národní památkový ústav
  Ukončení projektu: 30.09.2020
 • Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek

  Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek

  Dokončený Doprava

  V rámci projektu dojde k obnově vozového parku MHD Frýdek-Místek. Bude pořízeno 15 plně bezbariérových a nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG, které nahradí stávající autobusy jezdící na naftu. Realizací projektu dojde ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. Projekt přispěje k řešení...

  Příjemce: ČSAD Frýdek - Místek a.s.
  Ukončení projektu: 14.07.2020
 • Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

  Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Projekt řeší prostřednictvím rekonstrukce a revitalizace havarijní stav nemovité kulturní památky poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici. Dále jsou předmětem projektu nezbytné restaurátorské práce na mobiliáři objektu a součástí je také vytvoření nové expozice a digitalizace...

  Příjemce: Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police
  Ukončení projektu: 30.06.2020
 • Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív

  Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Projekt se zaměřuje na Vodní hamr v Dobřívi, který se nachází v severovýchodní části obce. Cílem projektu je revitalizace unikátní funkční technické památky evropského významu, která je v současné době téměř v havarijním stavu. Realizací projektu bude obnoven plný provoz unikátního technického...

  Příjemce: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.06.2020
 • NKP zámek Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku

  NKP zámek Třeboň - Obnova komunikací a mobiliáře v zámeckém parku

  Dokončený Regionální rozvoj

  Předmětem akce je regenerace cest zámeckého parku, která řeší úpravu povrchů stávajících cest, odstranění novodobých nevhodných prvků, obnovu a doplnění venkovního mobiliáře spočívající ve výměně stávajících laviček. Realizací projektu dojde k obnově cestní sítě do autentické podoby, ke zvýšení...

  Příjemce: Národní památkový ústav
  Ukončení projektu: 01.06.2020
 • Depozitárně - expoziční objekt NZM v Ostravě

  Depozitárně - expoziční objekt NZM v Ostravě

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících průmyslových hal v lokalitě Dolní oblast Vítkovice na depozitárně - expoziční objekt NZM. Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea. Výstupy projektu jsou...

  Příjemce: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
  Ukončení projektu: 31.05.2020
 • Oprava a modernizace bytového domu Vachkova 863/7, Hradec Králové

  Oprava a modernizace bytového domu Vachkova 863/7, Hradec Králové

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Předmětem zateplení bytového domu je zateplení obvodového pláště, tak aby došlo ke snížení energetické náročnosti objektu.

  Příjemce: Bytové družstvo Vachkova 863, Hradec Králové
  Ukončení projektu: 24.04.2020
 • Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii FN Olomouc

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Projekt podpoří centrum vysoce specializované intenzivní zdravotní péče v perinatologii ve FN Olomouc, a to prostřednictvím modernizace jeho přístrojového vybavení. Vlivem realizace projektu dojde ke zvýšení kvality vysoce specializované péče o nemocné nejen z Olomouckého kraje. Modernizace bude...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Olomouc
  Ukončení projektu: 01.04.2020
Načíst další