Úvod > Projekty

Projekty

Sekce Projekty obsahuje informace, do jakých projektů směřují finanční prostředky z IROP a jaké přínosy s sebou nesou. Na této stránce lze hledat konkrétní projekty pomocí vyhledávače, na podstránce Mapa projektů naleznete projekty přímo na mapovém podkladu.

Mapa projektůMapa projektů
 • Muzeum automobilů TATRA

  Muzeum automobilů TATRA

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Projekt řeší rekonstrukci starého nevyužívaného průmyslového objektu ev. č. 290 v areálu společnosti Tatra trucks, a. s., ve vlastnictví žadatele. Objekt bude fungovat jako nová pobočka krajského Muzea Novojičínska, p. o. Cílem je vytvořit, dostatečně kapacitně vybavenou, jedinečnou expozici v...

  Příjemce: Moravskoslezský kraj
  Ukončení projektu: 31.08.2021
 • Obnova NKP

  Obnova NKP "Stará radnice" v Táboře

  V realizaci Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Hlavní cíl- revitalizace, zatraktivnění nár. kulturní památky . Záměr a obsah akce - obnova vnějšího pláště objektu, oprava konstrukcí v havarijním a špatném stavebně tech. stavu, výměna elektroinstal. v 2. NP a krovu, doplnění podlahového vytápění v 2.NP a restaurátorská obnova dochovaných...

  Příjemce: Město Tábor
  Ukončení projektu: 31.08.2021
 • Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově

  Rekonstrukce a zpřístupnění chebského statku v Milíkově

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Projekt je zaměřen na rekonstrukci historicky hodnotného památkového objektu - chebského statku v Milíkově. Cílem projektu je rekonstrukce chebského statku v obci Milíkov čp. 18 a vybudování stálé muzejní expozice za účelem zvýšení výchovně vzdělávacího potenciálu objektu s přihlédnutím k jeho...

  Příjemce: Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
  Ukončení projektu: 31.08.2021
 • Jezuitský kostel v Klatovech

  Jezuitský kostel v Klatovech

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech, jezuitský. Objekt se nachází na náměstí v MPZ. Společně s Černou věží vytváří nejvýraznější dominantu Klatov. Důvodem stavebních úprav a rest. prací je především nevyhovující až havarijní stav vnějšího...

  Příjemce: Římskokatolická farnost Klatovy
  Ukončení projektu: 31.07.2021
 • Navýšení kapacit MŠ Pastelka

  Navýšení kapacit MŠ Pastelka

  Dokončený Vzdělávání

  Hlavním cílem projektu je zvýšení kapacity MŠ Pastelka - Ostašov a zajištění kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání. V současnosti je kapacita mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec plně využita. Dále mateřské školy v Liberci nemají dostatek kapacit pro 2-3leté děti...

  Příjemce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
  Ukončení projektu: 16.07.2021
 • Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu

  Mariánská Týnice - dostavba východního ambitu

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Obsahem projektu je dostavba a výrazné zhodnocení jedné z nejvýznamnějších barokních památek na území ČR - Mariánské Týnice u Kralovic na severním Plzeňsku. Realizací projektu dojde k dokončení areálu dle původního historického návrhu J.B. Santini-Aichla. Chybějící východní ambit (zrcadlově...

  Příjemce: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.06.2021
 • Nová psychiatrie

  Nová psychiatrie

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění psychiatrické péče poskytované v Nemocnici Tábor, a.s., ve vazbě na zvýšení kvality života osob s duševním onemocněním a jejich rodin. Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním zcela nového pavilonu psychiatrie, který nahradí současné...

  Příjemce: Nemocnice Tábor, a.s.
  Ukončení projektu: 30.06.2021
 • Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

  Rozvoj cyklodopravy ve Žďáru nad Sázavou

  Dokončený Doprava

  Rozvoj cyklodopravy ve městech je v současnosti velkým trendem. Tato forma dopravy s sebou přináší řadu výhod od zlepšení ovzduší až po uvolnění parkovacích míst v centrech měst. Není proto divu, že se ji rozhodli...

  Příjemce: Město Žďár nad Sázavou
  Ukončení projektu: 04.06.2021
 • PROJEKT HORNÍ ZÁMEK VIMPERK (WINTERBERG) Probouzení zimního zámku

  PROJEKT HORNÍ ZÁMEK VIMPERK (WINTERBERG) Probouzení zimního zámku

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předkládaný projekt je zaměřen na řešení stavebně-technického stavu národní kulturní památky Horního zámku Vimperk. V současně době je zámek v zanedbaném stavu. Po dokončení realizace projektu dojde ke zpřístupnění Horního zámku, vybudování prohlídkové trasy, vytvoření návštěvnického zázemí a k...

  Příjemce: Národní památkový ústav
  Ukončení projektu: 30.04.2021
 • Revitalizace památky č. p. 1 v Žatci - Radnice města Žatec

  Revitalizace památky č. p. 1 v Žatci - Radnice města Žatec

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je revitalizace domu č. p. 1 na náměstí Svobody v Žatci, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 42328/5-1541 (katalogové číslo 1000154490) a nachází se na území městské památkové rezervace Žatec. Všechny...

  Příjemce: Město Žatec
  Ukončení projektu: 30.04.2021
Načíst další