Chodníky Dolní Domaslavice

Programové období: 2014-2020
Region: Moravskoslezský kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Dolní Domaslavice
Zahájení projektu: 14.2.2014
Ukončení projektu: 22.11.2018
Téma projektu: Doprava
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a zajištění bezbariérového přístupu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací v obci v lokalitách, kde v současnosti není vybudován chodník a kde chodci a osoby využívající hromadnou dopravu vstupují do vozovky. Budou vybudovány nové chodníky v celkové délce 3 254 m, budou rekonstruovány 4 zastávky veřejné dopravy, budou vystavěna nová místa pro přecházení a dojde k usměrnění a zpřehlednění pohybu vozidel.

Výše dotace EU: 9 988 141,12 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 762 613,14 Kč
 
Celková částka: 11 750 754,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena