Úvod > Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa, I. etapa
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Hranice
Zahájení projektu: 1.6.2018
Ukončení projektu: 30.11.2018
Téma projektu: Doprava
Výzva: 13.výzva-ITI-Olomouc-SC 1.2-Cyklodoprava
Výše dotace EU: 13 739 272,27 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 424 577,46 Kč
 
Celková částka: 16 163 850,00 Kč