Úvod > II-125 Vlašim, křižovatka
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Středočeský kraj
Zahájení projektu: 1.6.2017
Ukončení projektu: 30.11.2018
Téma projektu: Silnice
Výše dotace EU: 24 150 751,80 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 261 897,38 Kč
 
Celková částka: 28 412 649,00 Kč