II/198 Modernizace silnice Kojšovice - Toužim

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Zahájení projektu: 1.3.2018
Ukončení projektu: 30.11.2018
Téma projektu: Silnice
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je modernizace silnice II/198 mezi Kojšovicemi a Toužimí a návrh dopravně inženýrského opatření. Jedná se o významnou silnici II. třídy. Silnice je součástí silniční sítě Karlovarského kraje, je přímo napojena na silnice I/20 a I/6 (E49, E48), které jsou jedním z páteřních silničních tahů v zemi. Obě tyto silnice vedou do Karlových Varů a navazují na dálnici D6 (Praha - Karlovy Vary - Cheb), která je součástí silniční sítě TEN-T.

Výše dotace EU: 28 196 368,55 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 975 829,75 Kč
 
Celková částka: 33 299 715,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena