II/347 Světlá n S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Kraj Vysočina
Zahájení projektu: 11.9.2015
Ukončení projektu: 20.1.2017
Téma projektu: Silnice
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je modernizace a rozšíření komunikace II/347 na požadované šířkové uspořádání komunikací ve vlastnictví kraje začleněných do Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina v kategorii S7,5. Silnice II/347 je významnou komunikací mezi městy Světlá nad Sázavou a Humpolcem. Projekt řeší nevyhovující technické parametry komunikace v úseku Kejžlice - Čejov, které neodpovídají současným dopravním požadavkům. Celková délka modernizace je 3,794 km a návrhová kategorie komunikace II/347 je S7,5.

Výše dotace EU: 68 581 792,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 102 669,25 Kč
 
Celková částka: 80 684 462,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena