Úvod > Projekty > II/347 Světlá n S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2

Doporučené projekty

 • Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

  Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)

  Dokončený Doprava

  Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících průsečných křižovatek na křižovatky okružní, zároveň dojde k úpravě a vzniku tras pro pěší a cyklostezky, úpravě veřejného osvětlení, úpravě odvodnění, úpravě dopravního značení a k vegetačním úpravám v okolí okružních křižovatek. Projekt je...

  Příjemce: Liberecký kraj
  Ukončení projektu: 31.10.2018
 • Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč

  Okružní křižovatka silnic II/141 a II/145 Husinec - Běleč

  Dokončený Doprava

  Obsahem projektu je přestavba stávající úrovňové průsečné křižovatky silnic II/141 a II/145 poblíž Prachatic na křižovatku okružní. Nová křižovatka umožní zejména snížení rychlosti průjezdu vozidel, vyšší plynulost dopravy a z toho vyplývající zvýšení bezpečnosti dopravy v řešeném úseku silnic II...

  Příjemce: Jihočeský kraj
  Ukončení projektu: 07.10.2016
 • II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012

  II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012

  Dokončený Doprava

  Předmětem předkládaného projektového záměru je modernizace mostní konstrukce s evidenčním číslem 150-012 na sil. II/150 přes vodní nádrž Švihov (Želivka). Realizace projektu zabrání degradaci současného stavu, v krajním případě zhroucení mostní konstrukce a odříznutí tak jedné části obce od druhé...

  Příjemce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 31.12.2017