Úvod > II/347 Světlá n S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Kraj Vysočina
Zahájení projektu: 11.9.2015
Ukončení projektu: 20.1.2017
Téma projektu: Silnice
Výše dotace EU: 68 581 792,38 Kč
Veřejné zdroje ČR: 12 102 669,25 Kč
 
Celková částka: 80 684 462,00 Kč