Pěšky i na kole bezpečně po Dvoře Králové

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Dvůr Králové nad Labem
Zahájení projektu: 1.7.2015
Ukončení projektu: 30.4.2018
Téma projektu: Doprava
Stav projektu: Dokončený

Projekt se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti dopravy pěších a cyklistů podél páteřní komunikace města Dvůr Králové nad Labem III/30012, v úseku od Denisova náměstí přes Benešovo nábřeží podél Labe dále ulicí Štefánikovou k významnému turistickému cíli zoo. Po jedné straně silnice budou rekonstruovány chodníky pro pěší, na druhé straně silnice dojde k vybudování smíšené stezky pro pěší a chodce. Provedené stavební úpravy budou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o bezbariérovosti.

Výše dotace EU: 21 553 625,96 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 803 581,06 Kč
 
Celková částka: 25 357 207,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena