Úvod > POŘÍZENÍ 16 NÍZKOPODLAŽNÍCH AUTOBUSŮ S CNG POHONEM
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
Zahájení projektu: 21.9.2017
Ukončení projektu: 26.4.2018
Téma projektu: Doprava
Výzva: 2. výzva-IPRÚ-České Budějovice-SC 1.2-Podpora využívání a rozvoje městské hromadné a příměstské dopravy a dopravní obslužnosti města
Výše dotace EU: 93 079 531,00 Kč
Národní soukromá částka: 16 425 799,59 Kč
 
Celková částka: 109 505 331,00 Kč