Úvod > Pořízení dopravního automobilu pro SDH Rejštejn
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Rejštejn
Zahájení projektu: 1.2.2016
Ukončení projektu: 31.8.2017
Téma projektu: IZS
Výše dotace EU: 1 750 257,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 308 869,05 Kč
 
Celková částka: 2 059 127,00 Kč