Úvod > Projekty > Pořízení techniky pro výkon činností JSDH Lázně Bohdaneč

Doporučené projekty

 • Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody

  Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Cílem projektu je v souladu s vyhlášenou výzvou posílit vybavení JSDH Zámrsk technikou k zajištění činností spojených s řešením mimořádných událostí způsobených extrémním suchem. Žadatelem projektu je obec Zámrsk, která se nachází ve správním území ORP Vysoké Mýto. Toto území je charakteristické...

  Příjemce: Obec Zámrsk
  Ukončení projektu: 28.04.2017
 • Specializovaná technika IZS

  Specializovaná technika IZS

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Petřvald určeného pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel, primárně pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz. Potřeba realizace projektu byla vyvolána stářím a nevyhovujícím technických...

  Příjemce: Obec Petřvald
  Ukončení projektu: 30.06.2017
 • Zvýšení odolnosti stanice Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

  Zvýšení odolnosti stanice Zlín Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Cílem projektu je zajištění adekvátní odolnosti stanice Zlín HZS Zlínského kraje vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu. Na základě realizace projektu dojde k zajištění připravenosti složky IZS s cílem rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému...

  Příjemce: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
  Ukončení projektu: 31.12.2019