Úvod > Silnice II-437: Chvalčov - křižovatka s MK Rajnochovice
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
Zahájení projektu: 21.7.2017
Ukončení projektu: 30.1.2020
Téma projektu: Silnice
Výše dotace EU: 160 675 369,92 Kč
Veřejné zdroje ČR: 28 354 477,05 Kč
 
Celková částka: 189 029 847,00 Kč