Úvod > Projekty > Vybavení SDH JPO III obce Chodov hasičskou technikou

Doporučené projekty

 • Vybavení pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách

  Vybavení pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách

  Dokončený

  Hlavním cílem projektu bylo zvýšit kvalitu řešení mimořádných událostí (zejména povodní) působením HZS ČR, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva....

  Příjemce: Ministerstvo vnitra
  Ukončení projektu: 30.11.2015
 • Hasičská zbrojnice Poděbrady - Velké Zboží

  Hasičská zbrojnice Poděbrady - Velké Zboží

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu jsou stavební úpravy a pořízení majetku za účelem zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice před vlivy extrémního sucha.

  Příjemce: Město Poděbrady
  Ukončení projektu: 31.12.2017
 • Mobilní kontaktní a koordinační centra

  Mobilní kontaktní a koordinační centra

  Dokončený

  Takzvaná Mobilní kontaktní a koordinační centra se vydávají do míst postižených přírodní katastrofou, ekologickým ohrožením nebo jinou mimořádnou událostí. Posádky nejen co nejefektivněji řeší následky havárií, ale působí i preventivně. V případě potřeby zůstávají na daném místě delší...

  Příjemce: Ministerstvo vnitra ČR
  Ukončení projektu: 30.09.2009