BD Sokolovská

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: AGROPODNIK ZNOJMO, a.s.
Zahájení projektu: 25.3.2019
Ukončení projektu: 30.9.2019
Téma projektu: Zateplování
Stav projektu: Dokončený

Projekt je zaměřen na zateplení bytového domu se 40 bytovými jednotkami, instalací fototermického systému na ohřev TUV, výměnu oken, vstupních dveří a balkonů.

Výše dotace EU: 4 379 023,44 Kč
Národní soukromá částka: 6 568 535,16 Kč
 
Celková částka: 10 947 559,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena