BD Uničov - Snížení energetické náročnosti

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Společenství vlastníků Opletalova 686, 687, 688, Uničov
Zahájení projektu: 15.7.2014
Ukončení projektu: 31.12.2016
Téma projektu: Zateplování
Stav projektu: Dokončený

Prostřednictvím projektového záměru dojde k realizaci komplexních řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti bytového domu na ul. Oletalova č.p.686, 687, 688, Uničov. Realizací projektu bude bytový dům vyhovovat tepelně technickým požadavkům normy ČSN 73 0540, která stanovuje závazné požadavky na minimální hodnotu tepelného odporu staveb.

Výše dotace EU: 1 301 329,00 Kč
Národní soukromá částka: 3 801 922,00 Kč
 
Celková částka: 5 103 251,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena