Úvod > Komunitní centrum Domažlice
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Domažlice
Zahájení projektu: 31.3.2017
Ukončení projektu: 31.7.2020
Téma projektu: Sociální integrace
Výše dotace EU: 16 998 427,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 999 722,50 Kč
 
Celková částka: 19 998 150,00 Kč