Úvod > Projekty > MAGNETICKÁ REZONANCE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.

Doporučené projekty

 • Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov příspěvkové organizaci

  Zvýšení kvality návazné péče v Nemocnici Vyškov příspěvkové organizaci

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu je obnova a pořízení přístrojového vybavení a technologií v podporovaných lékařských oborech. Jedná se o modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků potřebných k dosažení standardních parametrů kvality péče na evropské úrovni. Cílem je zlepšit...

  Příjemce: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 15.12.2018
 • Vybavení FN Brno pro návaznou péči - MR

  Vybavení FN Brno pro návaznou péči - MR

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předmětem projektu předkládaného Fakultní nemocnicí Brno (FN Brno), jako příspěvkové organizace Ministerstva zdravotnictví, je pořízení celotělového scaneru MR s indukcí pole 1,5 tesla (1,5T MR). Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče, zkvalitnění, zjednodušení a zefektivnění...

  Příjemce: Fakultní nemocnice Brno
  Ukončení projektu: 30.06.2017
 • Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.

  Vybavení návazné péče Nemocnice Tábor, a.s.

  Dokončený Integrovaný záchranný systém

  Předkládaný projekt je zaměřen na zkvalitnění návazné péče poskytované v Nemocnici Tábor, a.s. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením 59 kusů zdravotnických přístrojů a technologií, které budou rozmístěny v rámci 13 pracovišť Nemocnice Tábor, a.s., a 4 lékařských oborů: Rehabilitační a fyzikální...

  Příjemce: Nemocnice Tábor, a.s.
  Ukončení projektu: 21.09.2018