MAGNETICKÁ REZONANCE V NEMOCNICI S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S.

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Zahájení projektu: 1.12.2016
Ukončení projektu: 23.1.2019
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je je rozšíření zdravotnického přístrojového vybavení v podobě magnetické rezonance o výkonu 1,5 T (Tesla) a vybudování nového pracoviště RDG oddělení, čímž dojde k navýšení objemu poskytované zdravotní péče. Bude využito nejnovějších technologií a poznatků z oblasti vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví, pro zajištění vysoké kvality poskytované následné péče. Cílem projektu je rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví.

Výše dotace EU: 30 612 750,00 Kč
Národní soukromá částka: 5 402 250,00 Kč
 
Celková částka: 36 015 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena