Úvod > Projekty > Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

Doporučené projekty

 • Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a přírodovědné vzdělávání

  Nové strojní a mechanizační vybavení pro odborný výcvik a počítačové vybavení pro jazykové a přírodovědné vzdělávání

  Dokončený Vzdělávání

  V rámci projektu dojde ke zlepšení infrastruktury školského zařízení, které se zabývá středním odborným vzděláváním. Projekt je zaměřen na pořízení vybavení pro technické, přírodovědné a jazykové vzdělávání pro zajištění rozvoje všech klíčových kompetencí stanovených výzvou za účelem zvýšení...

  Příjemce: Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice, nám. Republiky 86
  Ukončení projektu: 28.03.2018
 • Vybudování Mateřské školy Drhovy

  Vybudování Mateřské školy Drhovy

  Dokončený Vzdělávání

  Předmětem projektu je vybudování mateřské školy v obci Drhovy. Vybudování mateřské školy má za cíl řešit zvýšenou poptávku po umístění dětí, která vzniká díky demografickému vývoji v regionu, a nabídnout rodičům a dětem kvalitní a dostupné (fyzicky i ekonomicky) zařízení pro předškolní vzdělávání...

  Příjemce: Obec Drhovy
  Ukončení projektu: 31.08.2017
 • Rekonstrukce a rozšíření kapacity Mateřské školy v obci Semanín

  Rekonstrukce a rozšíření kapacity Mateřské školy v obci Semanín

  Dokončený Vzdělávání

  Cílem projektu je rekonstrukce prostor stávající Mateřské školy a rozšíření kapacity pro děti ve věku 3-6 let. Výsledkem projektu by mělo být uspokojení všech zájemců o umístění ve školce jako nové, moderní budově odpovídající dnešním požadavkům, kdy učitelé budou poskytovat přípravu dětí pro...

  Příjemce: Obec Semanín
  Ukončení projektu: 30.08.2018