Mateřská škola Horusice

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Město Veselí nad Lužnicí
Zahájení projektu: 16.11.2015
Ukončení projektu: 17.9.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: Dokončený

Předkládaný projekt vyřeší dlouhodobě nedostatečné kapacity ve městě Veselí nad Lužnicí a jeho spádových obcích prostřednictvím rekonstrukce objektu bývalé školy. Současné MŠ ve městě nejsou již v posledních 3 letech plně schopny pokrýt zájem o umístění dětí. S ohledem na přirozený přírůstek obyvatel, plánovanou výstavbu, záměr nadále přijímat děti z jiných obcí a další faktory, město bez realizace projektu nebude schopné zajistit adekvátní kapacitní absorpci svých zařízení.

Výše dotace EU: 22 581 624,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 984 992,55 Kč
 
Celková částka: 26 566 617,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena