Úvod > Projekty > Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy - strojní část (Sigmundova střední škola st

Doporučené projekty

 • Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

  Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

  Dokončený Vzdělávání

  Předmětem projektu je výstavba nové mateřské školy s internátním provozem s kapacitou pro 100 dětí s cílem zvýšit dostupnost kvalitní infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání jako základního předpokladu pro úspěšné začlenění do procesu vzdělávání a následného zařazení na trh práce a...

  Příjemce: Statutární město Jihlava
  Ukončení projektu: 30.09.2019
 • Rekonstrukce MŠ Slatinice

  Rekonstrukce MŠ Slatinice

  Dokončený Vzdělávání

  V rámci rekonstrukce objektu MŠ budou vybudována 2 nová oddělení s kapacitou 24 a 16 dětí. Celkem 40 dětí. Vzhledem k tomu, že v rámci řešeného projektu není stavebně zasahováno do stávajících prostor MŠ, uvádíme jako cílovou hodnotu monitorovacího indikátoru pouze kapacitu nové nástavby tj. 40...

  Příjemce: Obec Slatinice
  Ukončení projektu: 30.09.2018
 • Vybudování gastrolaboratoře v návaznosti na zavedení vzdělávacího programu Kulinářské umění do výuky v oborech Kuchař-číšník a Gastronomie

  Vybudování gastrolaboratoře v návaznosti na zavedení vzdělávacího programu Kulinářské umění do výuky v oborech Kuchař-číšník a Gastronomie

  Dokončený Vzdělávání

  Cílem projektu je rekonstrukce stávající cvičné kuchyně, její dovybavení a související aktivity v návaznosti na zavedení vzdělávacího programu Kulinářské umění do výuky v oborech Kuchař-číšník a Gastronomie. Výše popsané aktivity jsou realizovány ve vazbě na klíčové kompetence - přírodní vědy...

  Příjemce: Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
  Ukončení projektu: 11.05.2018