Úvod > Nové odborné učebny ZŠ a ZUŠ Líbeznice
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Líbeznice
Zahájení projektu: 27.6.2018
Ukončení projektu: 31.12.2019
Téma projektu: Vzdělávání
Výzva: 4.výzva-ITI-Praha-SC 2.4-Rozšíření kapacit a technického vybavení základních škol
Výše dotace EU: 13 175 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 325 000,00 Kč
 
Celková částka: 15 500 000,00 Kč