Úvod > Novostavba Mateřské školy na parcele č. 3291/29, 3291/19 a 262 v Olešnici, k.ú. Olešnice Trhových Sv
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Olešnice
Zahájení projektu: 4.12.2015
Ukončení projektu: 24.8.2017
Téma projektu: Vzdělávání
Výše dotace EU: 15 764 378,61 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 781 949,17 Kč
 
Celková částka: 18 546 328,00 Kč