Úvod > Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Benešov
Zahájení projektu: 15.6.2015
Ukončení projektu: 31.1.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Výše dotace EU: 50 492 096,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 910 369,90 Kč
 
Celková částka: 59 402 466,00 Kč