Úvod > Projekty > Oprava a zateplení BD Hálkova 1683, 1684, Česká Lípa

Doporučené projekty

 • Zateplení SVJ Kamenická, Děčín

  Zateplení SVJ Kamenická, Děčín

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Cílem předkládaného projektu je snížení celkové dodané energie řešeného bytového domu ul. Kamenická 290/110, 297/108 v Děčíně a pozitivní ekonomický dopad v podobě úspory výdajů na vytápění. Cíle bude dosaženo zejména prostřednictvím zateplení obvodových stěn, soklu a ostění a nadpraží oken, vč...

  Příjemce: Společenství vlastníků jednotek domu Kamenická 290/110, 297/108, Děčín II
  Ukončení projektu: 31.10.2018
 • Regenerace objektu č.p. 812 v ulici Závodí v Hostinném

  Regenerace objektu č.p. 812 v ulici Závodí v Hostinném

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Obsahem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu a zvýšení životní úrovně obyvatel domu snížením nákladů na bydlení. Celková revitalizace zároveň povede ke zvýšení komfortu bydlení obyvatel domu.Cíle bude dosaženo zlepšením tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí...

  Příjemce: KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
  Ukončení projektu: 28.05.2018
 • Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

  Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projekt řeší zateplení obvodového pláště domu, sanaci lodžií včetně jejich zasklení a výměnu 14 ks výplní otvorů (okna a balkónové dveře). Cílem je snížení energetické náročnosti bytového domu zlepšením tepelně -technických parametrů obálky budovy.

  Příjemce: Společenství pro budovu č.p. 207, 208, 221 ul. U Města Chersonu, 434 01 Most
  Ukončení projektu: 09.11.2018