Úvod > Regenerace objektu č.p. 812 v ulici Závodí v Hostinném
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
Zahájení projektu: 14.3.2017
Ukončení projektu: 28.5.2018
Téma projektu: Zateplování
Výše dotace EU: 4 214 427,68 Kč
Národní soukromá částka: 6 321 641,52 Kč
 
Celková částka: 10 536 069,00 Kč