Snížení energetické náročnosti BD Březinova 4046, Jihlava

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Společenství vlastníků jednotek obytného domu Březinova 4046/118,Jihlava
Zahájení projektu: 19.3.2018
Ukončení projektu: 30.11.2018
Téma projektu: Zateplování
Stav projektu: Dokončený

Projektovaný rozsah rekonstrukce BD-Obvodové stěny budou zatepleny KZS v různých variantách - pomocí EPS 70F šedý tl. 140 mm, 190 mm, 180 mm, 40 mm. Střecha bude zateplena MW tl. 240 mm. Strop a stěna vstupního vestibulu budou zatepleny MW tl. 120 mm. Bude vyměněna část oken - doposud dřevěná okna - za nová plastová + 4 nové lodžiové sestavy. Stávající balkony budou nahrazeny novými zavěšenými lodžiemi + 4 úplně nové. Nově pak bude také osazena nástavba střechy - nově valbová.

Výše dotace EU: 1 944 799,20 Kč
Národní soukromá částka: 2 917 198,80 Kč
 
Celková částka: 4 861 998,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena