Úvod > Projekty > Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1501-1503; 1510-1512;1513-1515; 1518, 1519, 1533

Doporučené projekty

 • Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Javorová 291-292, Černošín

  Snížení energetické náročnosti a rekonstrukce bytového domu Javorová 291-292, Černošín

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Komplexní rekonstrukce bytového domu spočívající zejména v Zateplení obvodového pláště Zateplení a úprava střechy - půda Zateplení vybraných vnitřních Výměna otvorových výplní Renovace balkónů v rámci opatření spojených se zateplením obvodového pláště budovy Zemní práce související se...

  Příjemce: Společenství vlastníků jednotek v Černošíně, Javorová 291-292
  Ukončení projektu: 31.05.2018
 • Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

  Sanace domu č.p. 207, 208, 221, ul. U Města Chersonu, Most

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projekt řeší zateplení obvodového pláště domu, sanaci lodžií včetně jejich zasklení a výměnu 14 ks výplní otvorů (okna a balkónové dveře). Cílem je snížení energetické náročnosti bytového domu zlepšením tepelně -technických parametrů obálky budovy.

  Příjemce: Společenství pro budovu č.p. 207, 208, 221 ul. U Města Chersonu, 434 01 Most
  Ukončení projektu: 09.11.2018
 • Snížení energetické náročnosti BD U Hřbitova 2774/18, 2775/20, 2776/22, Jihlava

  Snížení energetické náročnosti BD U Hřbitova 2774/18, 2775/20, 2776/22, Jihlava

  Dokončený Životní prostředí a klimatické změny

  Projektovaný rozsah rekonstrukce BD: zateplení stěn budovy pomocí EPS, XPS a MW v tl. 150 mm, zateplení stropů vstupních vestibulů/chodeb a vstupních závětří pomocí MW, zateplení stěn zádveří 1.NP, demontáž, osazení nových kotev a zpětná montáž balkonů, osazení všech podružných částí: klempířské...

  Příjemce: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2774, 2775, 2776, Jihlava
  Ukončení projektu: 31.08.2018