Úvod > Snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1501-1503; 1510-1512;1513-1515; 1518, 1519, 1533
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Město Rychvald
Zahájení projektu: 21.6.2017
Ukončení projektu: 30.9.2018
Téma projektu: Zateplování
Výše dotace EU: 3 634 822,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 10 619 383,68 Kč
 
Celková částka: 14 254 206,00 Kč