Úvod > Stodská nemocnice, a.s. - modernizace návazné péče
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Stodská nemocnice, a.s.
Zahájení projektu: 16.3.2016
Ukončení projektu: 26.3.2019
Téma projektu: Zdravotnictví
Výše dotace EU: 37 744 312,05 Kč
Národní soukromá částka: 6 660 760,95 Kč
 
Celková částka: 44 405 073,00 Kč