Úvod > Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - I. etapa
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Olomoucký kraj
Zahájení projektu: 1.9.2016
Ukončení projektu: 29.9.2017
Téma projektu: Sociální integrace
Výše dotace EU: 8 415 700,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 485 123,60 Kč
 
Celková částka: 9 900 824,00 Kč