Vybudování Mateřské školy Drhovy

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Obec Drhovy
Zahájení projektu: 10.4.2015
Ukončení projektu: 31.8.2017
Téma projektu: Vzdělávání
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je vybudování mateřské školy v obci Drhovy. Vybudování mateřské školy má za cíl řešit zvýšenou poptávku po umístění dětí, která vzniká díky demografickému vývoji v regionu, a nabídnout rodičům a dětem kvalitní a dostupné (fyzicky i ekonomicky) zařízení pro předškolní vzdělávání. Mateřskou školu je plánováno zřídit na pozemku a v budově bývalé obecní školy, která je v současné době nevyužívána. Součástí rekonstrukce budovy školy je bezbariérovost.

Výše dotace EU: 3 953 592,25 Kč
Veřejné zdroje ČR: 697 692,75 Kč
 
Celková částka: 4 651 285,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena