Zenová zahrada

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Zenová zahrada s.r.o.
Zahájení projektu: 1.3.2017
Ukončení projektu: 29.6.2018
Téma projektu: Sociální podnikání
Stav projektu: Dokončený

Předmětem projektu je vznik nového sociálního podniku, založeném na principech integračního sociálního podnikání a vybudování zázemí pro provozování aktivit sociálního podniku (Zenová zahrada), které bude zohledňovat specifické potřeby cílové skupiny a které umožní pracovní uplatnění a sociální integraci osob znevýhodněných na trhu práce (osoby zdravotně postižené či zdravotně znevýhodněné). Za tímto účelem dojde k revitalizaci brownfieldu ve městě Jirkov s cílem vybudování zahradního centra.

Výše dotace EU: 4 165 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 735 000,00 Kč
 
Celková částka: 4 900 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena