Úvod > Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na základních školách v Plzni - etapa III.
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Statutární město Plzeň
Zahájení projektu: 17.5.2018
Ukončení projektu: 27.9.2018
Téma projektu: Vzdělávání
Výzva: 17. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Infrastruktura základních škol
Výše dotace EU: 34 021 002,56 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 003 706,34 Kč
 
Celková částka: 40 024 709,00 Kč