Úvod > Projekty > Zvýšení kapacity - rekonstrukce MŠ ve Valašské Bystřici

Doporučené projekty

 • Rekonstrukce budovy bývalé školy na MŠ Letkov

  Rekonstrukce budovy bývalé školy na MŠ Letkov

  Dokončený Vzdělávání

  Cílem projektu je vytvoření kapacit pro umístění 20 dětí předškolního věku v obci Letkov, které bude dosaženo přestavbou budovy bývalé obecní školy v obci Letkov. Cíle bude dosaženo podporou investic do přestavby budovy bývalé školy a pořízení nezbytného vybavení za účelem zajištění rovného...

  Příjemce: Obec Letkov
  Ukončení projektu: 31.10.2017
 • Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc - Hejčín

  Modernizace učeben, vybavení a vnitřní konektivity školy - Gymnázium Olomouc - Hejčín

  Dokončený Vzdělávání

  Projekt je zaměřen na zkvalitnění výuky na Gymnáziu Olomouc - Hejčín v návaznosti na klíčové kompetence cizí jazyky, přírodní vědy a digitální technologie s cílem zvýšit motivaci studentů ke studiu na navazujících oborech a zlepšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. V rámci realizace...

  Příjemce: Olomoucký kraj
  Ukončení projektu: 30.11.2018
 • Novostavba Mateřské školy v Bohuňovicích

  Novostavba Mateřské školy v Bohuňovicích

  Dokončený Vzdělávání

  Předkládaný projekt řeší rozšíření stávající kapacity mateřské školy v Bohuňovicích vybudováním nové infrastruktury pro předškolní vzdělávání - nové budovy mateřské školy v obci Bohuňovice. Realizací projektu dojde k navýšení stávající kapacity o 22 dětí na celkovou kapacitu 127 dětí. Mateřská...

  Příjemce: Obec Bohuňovice
  Ukončení projektu: 30.09.2018