Úvod > Zvýšení kvality návazné péče - IROP
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Zahájení projektu: 18.12.2017
Ukončení projektu: 31.12.2018
Téma projektu: Zdravotnictví
Výše dotace EU: 84 150 000,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 850 000,00 Kč
 
Celková částka: 99 000 000,00 Kč