Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Nemocnice Litoměřice, a.s.
Zahájení projektu: 1.9.2016
Téma projektu: Zdravotnictví
Stav projektu: V realizaci

Cílem projektu je zlepšení systému funkční a udržitelné zdravotní péče prostřednictvím pořízení nových či obnovy stávajících zdravotnických prostředků, technologií a vybavení. Tím bude dosaženo kvalitní a rovnoměrné regionálně dostupné návazné péče s ohledem na situaci na regionální úrovni. Budou realizovány obě hlavní aktivity výzvy č. 31 IROP a jedna vedlejší (publicita). Výstupem projektu bude kvalitnější zázemí pro poskytování návazné zdravotní péče.

Výše dotace EU: 84 057 231,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 833 629,00 Kč
 
Celková částka: 98 890 860,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena