Úvod > Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Krajská zdravotní, a.s.
Zahájení projektu: 1.9.2016
Ukončení projektu: 30.4.2021
Téma projektu: Zdravotnictví
Výše dotace EU: 84 057 231,00 Kč
Národní soukromá částka: 14 833 629,00 Kč
 
Celková částka: 98 890 860,00 Kč