Úvod > Adolf Loos a Plzeň - Byt rodiny Oskara Semlera
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace
Zahájení projektu: 25.4.2016
Ukončení projektu: 30.11.2021
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 28 489 013,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 027 472,90 Kč
 
Celková částka: 33 516 486,00 Kč