Úvod > Projekty > Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna

Doporučené projekty

 • Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

  Hrad Roštejn - zpřístupnění nových expozic

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Cílem projektu je prostřednictvím nových muzejních expozic a s nimi související stavební obnovy nemovité kulturní památky hradu Roštejn zpřístupnit a prezentovat sbírkové předměty Kraje Vysočina ve správě Muzea Vysočiny Jihlava, zajistit větší ochranu vystavovaných autentických předmětů i vyšší...

  Příjemce: Kraj Vysočina
  Ukončení projektu: 19.01.2021
 • Revitalizace židovských památek v České republice

  Revitalizace židovských památek v České republice

  Dokončený

  Projekt spadal do aktivity zaměřené na obnovu a využití ucelených tematických souborů kulturních památek. V tomto případě se jednalo o patnáct významných historických budov v deseti městech v sedmi krajích ČR. Cílem  bylo vytvořit centrálně...

  Příjemce: Federace židovských obcí v České republice
  Ukončení projektu: 30.06.2014
 • REKONSTRUKCE OBJEKTU UL. NEUMANNOVA č.p.142 V PRACHATICÍCH

  REKONSTRUKCE OBJEKTU UL. NEUMANNOVA č.p.142 V PRACHATICÍCH

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Cílem projektu je rekonstrukce, záchrana a zpřístupnění nemovité kulturní památky- rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích, která patří k původnímu historickému jádru města a je zapsán na Indikativním seznamu národních kulturních památek podporovatelných z IROP. Rodný dům sv. Jana...

  Příjemce: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
  Ukončení projektu: 30.05.2018