Úvod > Projekty > Depozitář SVK Ústí nad Labem - Evropská knihovna

Doporučené projekty

 • Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera Znojmo s expozicí lapidária

  Revitalizace zadního traktu minoritského kláštera Znojmo s expozicí lapidária

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je přemístění části podsbírky lapidária z nevyhovujících a veřejnosti nepřístupných prostor znojemského hradu do venkovních prostor zadního traktu minoritského kláštera ve Znojmě. Hlavním cílem projektu je zpřístupnit všem návštěvníkům muzea expozici lapidária ve venkovních...

  Příjemce: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 31.05.2019
 • Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

  Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Cílem projektu je: - je obnova fasády chrámu a zahrady vč. chodníků a laviček, - rekonstrukce ohradní zdi, - doplnění prvků zabezpečení - brána, - čidla k evidenci Důvodem realizace je nevyhovují technický stav fasády a havarijní stav ohradní zdi. Výstupy projektu jsou určeny pro návštěvníky...

  Příjemce: Římskokatolická farnost Luže
  Ukončení projektu: 31.01.2018
 • Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

  Revitalizace kaple sv. Anny č. rej. 13756/8-3753 v areálu NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Hlavním cílem předkládaného projektu je zpřístupnění kaple sv. Anny, jako součástí NKP Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava veřejnosti, záchrana a ochrana části památkového fondu před špatným technickým stavem, rozšíření nabídky významných atraktivit v oblasti cestovního ruchu a zvýšení...

  Příjemce: Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci
  Ukončení projektu: 31.12.2019