Úvod > Projekty > Odkaz T. G. Masaryka - 100 let Československa

Doporučené projekty

 • Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

  Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži

  Dokončený

  Projekt Národního centra zahradní kultury se skládá z úprav interiérů a vstupní expozice Arcibiskupského zámku, rekonstrukce zahradnictví Podzámecké zahrady jako technického zázemí pro údržbu a obnovy Květné zahrady.

  Příjemce: Národní památkový ústav
  Ukončení projektu: 25.02.2015
 • Oprava kláštera premonstrátů Teplá

  Oprava kláštera premonstrátů Teplá

  Dokončený

  Cílem projektu IOP bylo využít potenciál kulturního dědictví kláštera k stimulaci ekonomického, kulturního a sociálního růstu celého okolního regionu. V prvé řadě se projekt zaměřil na obnovu historicky nejhodnotnějších částí kláštera, který má status...

  Příjemce: Kanonie premonstrátů Teplá
  Ukončení projektu: 30.06.2015
 • Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

  Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie s kaplí sv. Jana Nepomuckého v Kájově za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je oprava krovů, střech a fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie, restaurování prvků mobiliáře v interiéru v kapli sv. Jana Nepomuckého, řešení odtoku dešťové vody a úprava parkové zeleně v prostorách kolem kostela. Tyto aktivity povedou k otevření kaple pro veřejnost a tedy k...

  Příjemce: Římskokatolická farnost Kájov
  Ukončení projektu: 30.11.2019