Úvod > Oprava objektu č. p. 92 Dřevěnka
Stav projektu: Dokončený
Programové období: 2014-2020
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: MĚSTO ÚPICE
Zahájení projektu: 19.6.2017
Ukončení projektu: 27.6.2018
Téma projektu: Kultura
Výše dotace EU: 8 884 083,46 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 567 779,44 Kč
 
Celková částka: 10 451 863,00 Kč