Úvod > Projekty > Realizace depozitáře pro Vědeckou knihovnu v Olomouci

Doporučené projekty

 • Odkaz T. G. Masaryka - 100 let Československa

  Odkaz T. G. Masaryka - 100 let Československa

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Cílem předkládaného projektu je vybudovat novou část expozice, která bude doplňovat a kompletovat celý Masarykův pracovní i soukromý život. V rámci projektu dojde i k obohacení stávajících sbírek o moderní a interaktivní technologie, které budou odpovídat současným muzejním standardům. V rámci...

  Příjemce: Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 31.12.2018
 • Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči

  Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je rehabilitace věže sv. Ducha, která bude spočívat jednak ve fyzické obnově objektu a jednak v novém funkčním využití objektu. Realizací projektu dojde zachování této památky, která je součástí památek UNESCO ve městě Telči. V rámci stavebních prací dojde především k obnově...

  Příjemce: Město Telč
  Ukončení projektu: 28.09.2018
 • Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice

  Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Hlavní cíl- revitalizace národní kulturní památky. Záměr akce - odstranění špatného technického stavu některých stavebních konstrukcí a úprava prostor expozice - její rozšíření do dalších dvou pater a do prostor Kotnovské věže s cílem zatraktivnit památku. Prostory expozice budou nově vybaveny...

  Příjemce: Město Tábor
  Ukončení projektu: 30.09.2020