Rekonstrukce areálu a fasády poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Římskokatolická farnost Luže
Zahájení projektu: 19.10.2015
Ukončení projektu: 31.1.2018
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu je: - je obnova fasády chrámu a zahrady vč. chodníků a laviček, - rekonstrukce ohradní zdi, - doplnění prvků zabezpečení - brána, - čidla k evidenci Důvodem realizace je nevyhovují technický stav fasády a havarijní stav ohradní zdi. Výstupy projektu jsou určeny pro návštěvníky (věřící, návštěvníky koncertů, odborná umělecká veřejnost, pacienti léčebny, ...) Projekt chce obnovit historickou památku a zvýšit návštěvnost. Ke zvýšení návštěvnosti dojde např. díky novým zahradám.

Výše dotace EU: 9 810 173,85 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 154 138,10 Kč
Národní soukromá částka: 577 069,05 Kč
 
Celková částka: 11 541 381,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena