REKONSTRUKCE OBJEKTU UL. NEUMANNOVA č.p.142 V PRACHATICÍCH

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Zahájení projektu: 23.4.2014
Ukončení projektu: 30.5.2018
Téma projektu: Kultura
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu je rekonstrukce, záchrana a zpřístupnění nemovité kulturní památky- rodného domu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích, která patří k původnímu historickému jádru města a je zapsán na Indikativním seznamu národních kulturních památek podporovatelných z IROP. Rodný dům sv. Jana Nepomuka Neumanna je cennou kulturní památkou, která doposud nebyla veřejnosti otevřena. Realizací projektu dojde k obnově významné památky a otevření památky široké veřejnosti.

Výše dotace EU: 11 585 371,53 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 362 984,89 Kč
Národní soukromá částka: 681 492,45 Kč
 
Celková částka: 13 629 849,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena