Úvod > Projekty > Rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči

Doporučené projekty

 • Kostel Narození Panny Marie v Želivě

  Kostel Narození Panny Marie v Želivě

  Dokončený

  Kostel je přístupný návštěvníkům jednak v pravidelných prohlídkách, jednak při pořádání různých akcí. Rekonstruovaný kostel slouží nejen pro bohoslužby, ale i pro konání koncertů duchovní hudby (zrekonstruované varhany, chrámový sborový...

  Příjemce: Kanonie premonstrátů v Želivě
  Ukončení projektu: 31.12.2015
 • Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK

  Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK, a to prostřednictvím nákupu nových technologií a zařízení (digitální asistenti pro revize, vysavače prachu pro knihovní fond, podlahový mycí stroj, kamerový systém do studovny), výměny zastaralých výtahů v jednom z depozitářů...

  Příjemce: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
  Ukončení projektu: 30.11.2017
 • Revitalizace hradu Kost

  Revitalizace hradu Kost

  V realizaci Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Projekt se zaměřuje jednak na záchranné práce na hradě (řešení vlhkostních poměrů; oprava parkánové zdi a skalního masivu; konzervace plastických částí kamenného zdiva; odvlhčení a práce na krovu kaple sv. Anny; revitalizace povrchu nádvoří a parkánů), a jednak na návazné činnosti, které povedou...

  Příjemce: Kinský dal Borgo, a.s.
  Ukončení projektu: