Revitalizace části areálu bývalého pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Operační program: IROP
Příjemce: Centrum Český Krumlov a.s.
Zahájení projektu: 18.8.2017
Ukončení projektu: 18.8.2017
Téma projektu: Kultura
Stav projektu:

Projekt spočívá v revitalizaci zchátralých a zanedbaných částí areálu bývalého pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově. Řeší obnovu historicky nejcennějších objektů této významné kulturní památky a vybudování nové, moderní expozice, zaměřené na stavební vývoj a historii pivovaru, pivovarnictví a život lidí v podzámčí a městě v 19. a na počátku 20. století, a na vybavení prostor pro kulturní a kulturně vzdělávací akce. Obnovené objekty budou celoročně přístupné návštěvníkům i obyvatelům města.

Výše dotace EU: 183 422 734,20 Kč
Národní soukromá částka: 32 368 717,80 Kč
 
Celková částka: 215 791 452,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena