Úvod > Projekty > Zefektivnění ochrany knihovního fondu MSVK

Doporučené projekty

 • Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

  Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci - Městská knihovna

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je revitalizace historické památky č. p. 52 v Žatci, zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (číslo rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec - město Chmele, umístění v Městské památkové rezervaci Žatec), prohlášené...

  Příjemce: Město Žatec
  Ukončení projektu: 15.01.2019
 • Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

  Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada

  Dokončený Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně. Hlavním důvodem realizace projektu je zejména havarijní stav zahrady. Bez provedení památkové obnovy dojde k nevratnému zániku jednotlivých objektů, které vytvářejí toto jedinečné dílo zahradního umění. Realizací...

  Příjemce: Národní památkový ústav
  Ukončení projektu: 30.09.2020
 • Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

  Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

  V realizaci Cestovní ruch a volnočasové aktivity

  Předmětem projektu je obnova národní kulturní památky zapsané na Seznam UNESCO - poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Projekt je zaměřen na obnovu exteriéru (fasáda, okna) i na obnovu interiéru památky (obnova omítek - štuková výzdoba, restaurátorská obnova mobiliáře, obnova...

  Příjemce: Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II
  Ukončení projektu: