Autem do terénu

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Amalthea z.s.
Zahájení projektu: 20.9.2019
Ukončení projektu: 31.5.2020
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Cílem projektu je pořízení dvou osobních automobilů pro realizaci služby SAS pro rodiny s dětmi na území MAS Orlicko, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Dostupnost služby je pro rodiny zásadní, často bydlí v menších obcích bez dobrého dopravního spojení, zároveň poskytování služby v přirozeném prostředí rodiny je z hlediska sociální práce efektivnější a levnější, než je ústavní péče, kdy je dítě mimo rodinu. Automobil je tedy zásadním pomocníkem sociálních pracovníků při cestách do rodin.

Výše dotace EU: 579 500,00 Kč
Národní soukromá částka: 30 500,00 Kč
 
Celková částka: 610 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena