Automobil pro terénní službu

Programové období: 2014-2020
Operační program: IROP
Příjemce: Cesta pro rodinu, z.ú.
Zahájení projektu: 24.9.2019
Ukončení projektu: 31.12.2019
Téma projektu: CLLD
Stav projektu: Dokončený

Pořízení osobního automobilu zajistí možnost poskytnutí nové terénní služby sociální rehabilitace, pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Nově pořízený vůz bude sloužit k dopravě za klienty přímo do jejich bytu. Bez nového vozu by nebyla služba realizovatelná. Dle našich předpokladů se bude jednat o 20 klientů za rok.

Výše dotace EU: 317 300,00 Kč
Národní soukromá částka: 16 700,00 Kč
 
Celková částka: 334 000,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena